• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

ORGINALPROTOKOLL
fört vid ordinarie årsstämma för verksamhetsår 2017 den 7 mars 2018 med Roxens Fiskevårdsområdesförening i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping.

 

 

1. Hälsade Föreningens tf ordförande Eddie Uggla de närvarande välkomna. Mötet inleddes med föredrag från Linköpings kommun och Tekniska verken angående Avlopps och färskvattenledning som ska dras på Roxens botten. Relevanta synpunkter från medlemmarna mottogs av kommunen och Tekniska verken.

 

2. Valdes Eddie Uggla att leda dagens förhandlingar.

 

 

3. Utsågs Bertil Almroth och Lena Samuelsson att justera dagens protokoll.

 

4. Utsågs Anders Samuelsson att föra dagens protokoll.

 

5. Fastställdes föreliggande dagordning.

 

6. Fastställdes mötets behöriga utlysande. Annons i Corren och NT den 14/2.

 

7. Redogjorde Anders Samuelsson för föreningens verksamsamhetsberättelse,
Eddie Uggla för föreningens ekonomiska berättelse,
bägge för perioden 1 januari - 31 december 2017 vilka lades till
handlingarna.

 

8. Upplästes Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och lades
till handlingarna.

 

9. Beslöts enhälligt att lämna Styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

 

10. Redogjorde Eddie Uggla för år 2017 utbetalda arvoden.
Beslöts att följande ersättningar för verksamhetsåret 2018,
nämligen:

,styrelseledamöter och suppleanter vardera 950kr
revisorer 500kr vardera samt 7000kr att fördela inom styrelsen.

 


11. Efter föredragning av valberedningens förslag valdes enhälligt

till ordförande för 2018 Anders Nilsson, omval.

till ordinarie styrelseledamöter 2018- 2020
Åke Wester, omval 2år

till suppleanter 2018-2020
Leif Ånell omval 2år
Ulf Johansson omval 2år

 

till revisor 2018 Bertil Almroth, omval
till revisor 2018 Christer Tobiasson, omval
till revisors- 2018 Anders Hedberg , nyval
suppleant

 

12. Till att utgöra föreningens valberedning 2018 utsågs enhälligt Jan-Anders
Tolf (sammankallande) och Kenneth Carlsson.

 

13. Inga motioner förelåg.

 

14. Presenterade Eddie Uggla Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
2018, vilken enhälligt antogs av stämman

 

15. Under övriga frågor informerade Åke Wester om en motion som kommer framställas vid LRF regionstämma.
Johan Axelsson informerade om hur skarvpopulationen i Glan har utvecklas under 2017.

Eddie informerade om kommande provfiske i Roxen 2018.

 

16. Meddelande om var och när protokollet hålls tillgängligt. Senast 28/3-18 på hemsidan.

 

17. Mötet avslutas.

 

 

 

 

Sekreterare Ordförande

 

Anders Samuelsson Eddie Uggla

Justerare

 

Bertil Almroth Lena Samuelsson

 

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen map 2

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download