• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Stjärnvallen
TID: 2019-03-06 18.00
NÄRVARANDE: Eddie Uggla Anders Samuelsson Göran Ingvald Åke Wester
Anders Carlsson Lars Christofferson
Leif Ånell Ulf Johansson
Anders Nilsson


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

 

3. Kassa: 255000kr

4. Inför stundande Årsmöte 2019
Förplägnad, OK
Sekreterare OK
Valberedning, OK
Förslag till styrelsearvoden, 950kr + 2000kr till ordföranden och 500kr revisorer.
Inga inkomna motioner.

 

5. Övriga frågor:

Beslutades att uppdatera hemsidan till en modernare version med den senaste tekniken.

Till nästa möte tas offertförslag in från C&L London (drift nuvarande hemsida) samt att Göran Ingvald tillfrågar sin kontakt om kostnad för byggande och drift av hemsida.

Fiskekort och fiskekortspriser diskuterades, I grunden beslutades att föreningen ska ha ett dagkort och ett årskort omfattande även trolling. Tre olika prisnivåer kom på förslag: dagkort/årskort, 80kr/800kr, 100kr/1000kr och 80kr/900kr.
Eddie och Göran gavs mandat att bedöma vilket av alternativen som är mest fördelaktigt för föreningen.

 

Göran trycker upp nya broschyrer till sportfiskemässan. Broschyrerna skall INTE inehålla fiske regler och fiskekortspriser, Hänvisas till hemsida!! 

Fortsatt isättning av lekmogen gös beslutades. Anders Nilsson hör med Bolmen angående leverans.

 

6. Mötet avslutas

 

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen map 2

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download