• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2019-04-10 17.45
NÄRVARANDE: Eddie Uggla Anders Samuelsson Åke Wester Leif Ånell
Ulf Johansson Anders Nilsson
Petter Tibblin


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

 

3. Kassa: 249000kr

 

4. Inplanteringar har gjorts den 8 april med 198 kilo isatta vid Tvärskogsudde och 100 kilo vid Hamra udde.
Gäddleken är över.
Enstaka nors har observerats.

5. Anders S och Eddie undersöker olika alternativ för den fortsatta driften av hemsidan. Eddie och Anders S har mandat att bestämma vilket som är mest fördelaktigt.

6. Anders Nilsson kontaktar stångåns fvof:s ordförande angående ett ev möte.

7. Leif kontaktar Andreas Berglund angående fisketillsyn, Leif har mandat att ta beslut om åtgärder.

8. Nya fiskekortspriserna är sjösatt sedan 1/4.-19
Dagkort 70kr
Halvårskort 600kr
Årskort 900kr

9. Åke och Anders Nilsson gör skrivelse angående felaktigheter i dokument från vattenrådsmöte.

10. Petter Tibblin redogjorde för åtgärder för att stärka fiskebestånden i Roxen.

11. Nästa möte, sommarträff i Kungsbro. Kallelse via mail.

12 Mötet avslutas

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen map 2

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download