• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2016-10-31
NÄRVARANDE: Åke Wester
Anders Nilsson
Anders Samuelsson
Leif Ånell
Göran Ingvald
Anders Carlsson

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 181 888 kr

4. Gösföryngring verkar ha lyckats väl, årets göskull håller nu 12-15cm

Stor gös 250-300st utsatta i våras, 0,7-1,2 kg

Ålinplantering har ej skett på grund av oklarheter om beslut.

Förslag till stämman är 80000kr till inplantering av gös, vattendomspengar till ål.
Frågan tas även upp vid nästa styrelsemöte.

Smånors har observerats i ganska stora mängder, motsvarande har inte setts senaste 20åren.

5. Jakten på skarv har försvårats på grund av lågt vatten men årets kvot har fyllts ändå, 300 skjutna.
Nästa år skickar vi ansökan på 1300st då jakt på skarv anses vara den viktigaste fiskevårdande åtgärden. Eddie Uggla skickar ansökan.

Styrelsen beslutade enhälligt att subventionera ammunition till Anders Carlsson och Anders Nilsson under 2017.

6. Rapport från Åke Wester:

Åke och Anders N har varit på möte med länsstyrelsen om jakten på skarv, synpunkterna som framfördes mottogs positivt.

Åke och Wadsten har haft möte vid kraftverken

2017 04 29 anordnas vattnets dag, Norrköping.

7. Eddie och Göran har haft möte med kommun, frågor och synpunkter om Stångåns fiskevårdsområde lämnades, fråga om övertagande om Stångåns fiskvårdsområde nedströms Nykvarn är ställd.
Synkronisering av regler mellan Roxen, Stångån och Svartån pågår.

8. Beslut togs om att provfiske ska genomföras 2018, offertförfrågande påbörjas.

9. Ulf och Leif reder ut vilka som är fiskekontrollanter i sjön och kontaktar dem. Rapportering sker vid nästa styrelsemöte.

10. Anders Nilsson bokar Julbord.

11. Under övriga frågor föreslog Åke att möte anordnas med Linköpings reningsverk. Styrelsen bifaller. Åke tar fram datum, Ulf, Anders N och Åke närvarar.

Ungdomstrollingtävling kommer anordnas under hösten 12-13 nov

Trollingtävling kommer även arrangeras av Upplev 12nov.

Ramp i Stångån är åtgärdad.

1000st nya informationsbroschyrer är upptryckta.

12. Nästa möte 30/1-17 Anders S kallar valberedning och revisorer.

13. Mötet avslutades

Vid protokollet: Justeras:

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen-karta

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download