• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

DAGORDNING

1.Mötets öppnande
2.Föregående mötesprotokoll
3.Ekonomi, fiskekortsförsäljning och kassarapport
4.Information från Åke W
5.Inplanteringar
6.Skarvjakt
7.Kommunikation med Svatåns fvof
8.Fisketävling
9. Fiskekontrollanter
10.Årsmöte
11. Övriga frågor
12. Nästa möte
13. Mötets avslut

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2017-01-30
NÄRVARANDE: Åke Wester
Anders Nilsson
Anders Samuelsson
Leif Ånell
Göran Ingvald
Anders Carlsson
Lars Christofferson
Jan-Anders Tolf
Christer Tobiasson
Bertil Almroth

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 213120 kr
Fiskekortsförsäljning har inbringat 69.000 (2015,84000kr)

4. Åke rapporterade:
I Svartån kommer minimumflödet under leken även omfatta gamla strömfåran vilket vi från styrelsen ser som väldigt positivt.

29 april kommer en vattendag anordnas i Norrköping.

5. Inför årsmötet föreslås en inplanteringsbudget på 80.000kr.
70.000kr gös, 10.000kr ål

6. Ansökan om skarvjakt 2017 skall kompletteras med ansökan om tillstånd för att skydda lekplatser vid leken. Åke och Eddie kontaktar Mia Kjellander för att skriva ansökan.

7. En skrivelse skickas till Svartåns fvof om lika regler. Göran Ingvald skickar till Åke för vidare behandling i Svartåns fvof.

8. Företaget Upplev planerar genomföra en fisketävling med kajaker under sommaren 2017. Göran Ingvald och Leif Ånell är kontaktpersoner i styrelsen.

9. I dagsläget finns 19st fiskekontrollanter registrerade i Roxen. Leif Ånell och Ulf Johansson ordnar ett möte med alla kontrollanter under våren.

10. Årsmöte på Stjärnvallen 8mars 19.00. Göran bjuder in någon från Upplev att berätta om kajakfisketävlingen.

11. Inga övriga frågor.

12. Nästa möte onsdagen den 8/3 kl18.00

13. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Justeras:

Anders Samuelsson Anders Nilsson

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen-karta

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download