• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Stjärnvallen
TID: 2012-03-08
NÄRVARANDE: Eddie Uggla Anders Samuelsson Göran Ingvald Åke Wester
Anders Carlsson Lars Christofferson
Anders Nilsson Leif Ånell

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 213.000kr

4. Inför stundande Årsmöte 2017
Förplägnad, OK
Skreterare OK
Valberedning, OK
Styrelseavrvoden, oförändrat
Inga inkomna motioner

5. Övriga frågor:
Åke W. Kontaktar Länsstyrelsen angående felaktigheter i miljöprövningstillstånd, hävdas att samråd har skett med Rfvof, inget som någon av oss känner till.

Göran Ingvald kontaktar tryckeriet i Åtvidaberg angående förslag på logga och kostnadsförslag.

Åke informerade om att Tekniska verken anställt Jakob Bergengren, Jakob har tidigare jobbat med vattenvägar inom Jönköpings län.

Leif Ånell informerade om planerat möte med alla tillsyningsmän under våren.

6. Mötet avslutades. Nästa möte 20170403 kl.19.00 i Ljungsbro.

Vid protokollet: Justeras:

Anders Samuelsson Anders Nilsson

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen-karta

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download