• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

DAGORDNING
1.Mötets öppnande
2.Föregående mötesprotkoll
3. Ekonomi, kassarapport,fiskekortsförsäljning
4. Åkes punkt
5. Avloppsledning
6. Provfiske
7. Årsmöte
8. Skarvjakt
9. Inplantering, ål och gös 2018
10.Nya fiskekort
11. Ny fiskefilm Roxen
12. Valberedning
13. Övriga frågor
14. Nästa möte
15. Mötets avslut

 

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2018-01-29 kl. 19.00
NÄRVARANDE:
Anders Nilsson Göran Ingvald
Anders Samuelsson Ulf Johansson
Leif Ånell Anders Carlsson
Eddie Uggla Christer Tobiasson
Bertil Almroth

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa 246.136kr, Fiskekortsförsäljning 82.134kr efter provision. Eddie redogjorde för årsredovisningen. Budget gjordes för 2018.

4. –

 

5. Avloppsledningen i Roxen , Sandvik-Linköping. Eddie har försökt få fram information från Tekniska verken men inte lyckat få fram något. Elias Aguirre bjuds in till årsmötet för att informera om avloppsledningen. Eddie bjuder in.

6. Arbetet med offertförfrågan om provfiske fortskrider enligt plan.

 

7. Årsmöte onsdag 7/3-18, Anders S ordnar lokal och förtäring och dagordning. Anders N och Anders S skriver verksamhetsrapport. Eddie ordnar årsredovisning och annons.

8. Skarvjakt under 2018 kommer genomföras som tidigare, tillståndet från Länsstyrelsen gäller till och med 2019. Eddie rapporterar avskjutningssiffror till länsstyrelsen. Tillstånd söks även för att pricka ägg.

 

9. Inplanteringar under 2018 tar en paus och görs under 2019 efter resultat från provfiske.

10. Göran har tagit fram nya fiskekort och ny fiskebroschyr, även nya skyltar är på gång.

11. Ny film om vinterfiske produceras om rejäl vinter infinner sig.

12. Valberedning planerar inga skiften i styrelsen inför
Årsmötet.

13. Anders rapporterar om att fångstsiffror fortfarande är vikande. Ålen är den som minskar minst.

 

14. Nästa möte 7/3-18 kl18.00

15. Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

 

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson

 

 

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen map 2

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download