• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2018-09-03
NÄRVARANDE: Anders Nilsson Anders Samuelsson Göran Ingvald Eddie Uggla
Ulf Johansson Anders Carlsson
Leif Ånell


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi, kassa 258.500 Ifiske hittills i år 60090kr

 

4. Provfisket avlöpte enligt plan. Till kommande provfiske önskas mera folk då bemanningen nu var i minsta laget.. Ola och Eddie gör utvärdering.
Anders får nu lite gös 1 2 och 3-årig gös, Viss nors har observerats i abborre.

 

5. Anders Nilsson redovisar fångststatistik från 2013 och framåt till nästa möte.

 

6. Eddie har skrivit ett medborgarförslag till kommunen angående parkering intill sjösättningsrampen vid Stångån och asfaltering av vägen ned till rampen.

7. Upplevs fiskefilm ska blir klar inom ett par månader, vår logga ska synas vid flera tillfällen i filmen.

Upplev arrangerar en fisketävling i slutet av oktober där 40 båtar väntas deltaga.
Rfvof sponsrar.

Ungdomsfisket kommer utföras under våren.

 

8. Rampen i Kungsbro är tillgänglig efter kontakt med Anders N

 

9. Leif redogjorde för möte angående fiskekontrollanter.
Fiskekontrollanter söks via hemsidan.

 

10. Hemsidan uppdateras snarast.

11. Eddie undersöker julbord i Norsholm

12. Åke bevakar Kanalbolagets ansökan om ny vattendom i Roxen och när vattenkraften blir riksintresse.

Åke har även pratat med ett antal politiker angående ålen.

 

Göran har varit i kontakt med länsfiskekonsulenten angående uppsägning av stångåns fvof. Brev skickas ut till styrelsen när det kommit.

Ny skarvförordning gäller från 1 augusti 2018.

13. Nästa möte i samband med Julbord. Ola Helmersson redovisar provfisket.

14. Mötet avslutas.

 

 

 

  

Vid protokollet: Justeras:

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen map 2

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download