PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Stjärnorps sockenstuga
TID: 2010-03-09

NÄRVARANDE: Eddie Uggla Kennet Karlsson PG Larsson Göran Ingvald Åke Wester Anders Carlsson Anders Samuelsson Anders Nilsson

 

  1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och föreslog dagordning som fastställdes.
  2. Sekreteraren läste upp föregående mötes protokoll som lades till handlingarna. Noterades att revidering av fiskebestämmelser samt regler för fisketävlingar kvarstår.
  3. Nya fisketillsyningsmän Leif Ånell och Peter Hammarstedt. Ordföranden anmäler.
  4. Nästa möte (konstituerande) 2010-04-20 kl 1900 på Bonnorp.
  5. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet
P G Larsson

Justeras
Eddie Uggla

Styrelsesammanträdesprotokoll