SOMMARSTYRELSEMÖTE I RUNSTORP

 

                                                          PROTOKOLL

PROTOKOLL:                       Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                               Runstorp

TID:                                   2010-07-25

NÄRVARANDE:                     Eddie Uggla                         Åke Wester

                                         Anders Samuelsson              Anders Carlsson

                                         P-G Larsson                        Anders Nilsson

                                         Göran Uggla                       Kenneth Karlsson

 

 

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

 3. Kassa  143 000 SEK

 4. Ordförande informerade om mötet med fisketillsyningsmännen, protokoll upplästes.

 5. Tillägget ”Speciella bestämmelser för fiskekort” lades till övriga fiskebestämmelser och godkändes. Informationen ska läggas till på hemsidan.

  Fiskekortförsäljningen verkar ha ökat något. Fram till 23/7-10 har fiskekorten inbringat ca 45000kr. 1. Provfisket börjar i augusti. Företaget som anordnar provfisket sköter allt i egen regi, Anders Nilsson hyrs in av företaget.

 2. Anders S informerade om hemsidan och varför den dröjt. Hemsidan är nu i full drift och det beslutades att Anders S är administratör och sköter uppdateringar. Större ombyggnader sköts av Christian Johansson på MCBJ

 3. En informations dvd om Perlagiskt vertikalfiske visades, en typ av riktat fiske mot gös med hjälp av ekolod.

 4. Inga inkomna skrivelser.

 5. Rfvof arbetar för ett fiskestopp i nedre delen av Stångån.  Fisk från Roxen går upp där under höst/vinter på grund av en förhöjd temperatur i Stångån vilket orsakas av reningsverket. Åke Wester och P-G Larsson kontaktar Paul Lindvall för ett möte angående fisket i nedre delen av Stångån.

  Åke Wester kallar kommunekolog Håkan Lundberg samt Hushållningsällskapets Ola Helmersson till nästa möte.

 6. Mötet avslutades


Vid protokollet                                                    Justeras

 

 

Anders Samuelsson                                           Eddie Uggla

Styrelsesammanträdesprotokoll