PROTOKOLL

 

 

PROTOKOLL:              Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                      Ljungsbro

TID:                          2011-07-26

NÄRVARANDE:            Eddie Uggla                           PG Larsson

                               Göran Ingvald                        Lars Christoffersson

                               Petter Tibblin

 

Inbjuden:                  Kjell Ideskär

 

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Som sekreterare valdes P G Larsson.
 3. Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
 4. Skarvjakt bör genomföras 3 ggr / år lika andra sjöar som lyckats.
 5. Kassan 192.000kr. Redovisning sker den sista augusti till Leader Folkungaland..
 6. Petter Tibblin deltog i mötet för att följa upp åtgärderna som beslutats enligt fiskevårdsplanen. Kvarstår: tillsyn,
      fredningszoner samt skarvj akt inom prioritet 1.
 7. Länsstyrelsen har beslutat att vi får flytta 50st lekfisk och 400 st 2-somriga gösar från Svistadsjön,
      Från Dylta Bruk får vi köpa 600kg 2-somrig gös, vilket de tyvärr ej kan leverera.
 8. Anders N skall som tidigare beslutats lämna fiskerapport för 2010 lika den till Fiskeriverket..
 9. Sportfiskebroschyr i färg beställes 2.000st. Kompletteras med text om tillsyn.
 10.  P G skissar på enkel rapport om utförda tillsynsärenden som kan vara underlag för ersättning till tillsynsmän.

      11.  Kjell Ideskär visade hur Ifiske fungerar med köp, kontroll och statistik.

      12.  Nästa möte hos Åke Wester i växthuset 2011-09-26.

      13.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet:                                                  Justeras:

 

 

 

P G Larsson                                                       Eddie Uggla

 

 

Styrelsesammanträdesprotokoll