PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:              Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                      Stjärnvallen

TID:                          2012-03-07

NÄRVARANDE:            Eddie Uggla                                                          Anders Samuelsson 
                               Göran Ingvald                                                        Åke Wester 
                               Anders Carlsson

 

 

 

 

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
  Lars Christoffersson läste upp överklagan av avloppsledningen.

 3. Kassa: 243115kr

 4. Inför stundande Årsmöte 2012.
      Förplägnad, OK
      Potokollförare, OK
      Valberedning, OK
      Styrelseavrvoden, oförändrat
      Fiskevårdsplan, informera om tillåtna maskstorlekar och nätfiskeförbud med undantag av nät med 80 maskor.
      Nämn även att hela fiskevårdsplanen finns på www.roxen.nu
 5. Aktuella fiksevårdkontollanter gicks igenom.

 6. Under 2011 sköts antalet tillåtna skarvar.
      Under 2012 planeras skarvjakt vid följande datum 6, 15, 22, 28, 29 april. Samordnare är Anders Carlsson.

 7. Vreta kloster turism och reseservice inbjuder till årsmöte 20120327 kl18.30. Åke Wester närvarar.

 

 1. Inga Övriga frågor.


 2. Mötet avslutades. Nästa möte 20120402  kl.19.00 i Ljungsbro.

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                  Justeras:

 

 

 

Anders Samuelsson                                           Eddie Uggla

 

 

Styrelsesammanträdesprotokoll