PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:              Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                      Ljungsbro

TID:                          2012-04-02

NÄRVARANDE:             Eddie Uggla                Anders Carlsson                                                                                  
                                Göran Ingvald              Åke Wester
                                Anders Nilsson             Anders Abelius
                                Anders Samuelsson

 

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
  Eddie Uggla utreder vad som gäller idag angående fritidsfiske i sällskap med vattenägare på eget vatten.
 3. Konstituerande av styrelse.
  Sekreterare: Anders Abelius
  Vice sekreterare, fiskekortsansvarig, hemsida: Anders Samuelsson
  Myndighetskontakt: Vattenrådsrepresentant, Åke Wester
  Myndighetskontakt: Lars Christofferson
  Fiskevårdsansvarig: Anders Nilsson
  Skarvjaktsamordnare: Anders Carlsson
  PR ansvarig, fiskekontrollantsansvarig: Göran Ingvald
  Kassör: Eddie Uggla
 4. Kassa: 243000kr
 5. Möte med samtliga nuvarande fiskekontrollanter och eventuellt nya kontrollanter planeras till nästa möte. Eddie och Göran kallar.
 6. Under 2012 planeras skarvjakt vid följande datum 6, 15, 22, 28, 29 april kl.09.00  Samordnare är Anders Carlsson. Eddie Uggla kollar att vi sökt tillstånd för 2012-2015.
 7. Fiskebroschyren gicks igenom och besluts tog om att införa en bild på sista sidan, broschyren trycks i A5, 2000st.
 8. Hemsidan uppdateras med nya fiskeregler efter att fiskebroschyren är färdigställd.

 

 1. Styrelsemöten
  2012: 7/5, 6/8 15/10  2013: 28/1 6/3
  Årsmöte 6/3- 2013
 2. Inkommande skrivelser: Inbjudan till årstämma i Östergötlands läns fiskevattenägareförbund.
  Eddie anmäler Göran, Åke och Eddie
 3. Övriga frågor:
  Eddie söker vattendomspengar för gösisättning.

  Vattenråd, stormöte på länstyrelsen 25/4-12 kl. 18.00
 4. Mötet avslutades. Nästa möte 20120507  kl.19.00 i Ljungsbro.

 

Vid protokollet:                                                            Justeras:

 

 

 

Anders Samuelsson                                           Eddie Uggla

 

 

 

Styrelsesammanträdesprotokoll