<p>Samråd angående fisketillsyn 2.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Plats:                                   Lsff:s klubblokal</p>
<p>Tid:                                      2010-06-22</p>
<p>Närvarande:                            Eddie Uggla</p>
<p>                                            Göran Ingvald</p>
<p>                                            P G Larsson</p>
<p>                                            Nils Lilja</p>
<p>                                            Leif Ånell</p>
<p>                                            Peter Hammarstedt</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>1.      Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.</p>
<p>2.      Leif Ånell presenterade sig. Bor i Härna och är godkänd tillsyningsman för</p>
<p>         Roxen och Svartån.</p>
<p>3.      Peter Hammarstedt är intresserad sportfiskare, gärna med familjen.</p>
<p>4.      Mikael Lind och Jonny Nyström är bekanta till Peter som är intresserade att vara</p>
<p>         tillsyningsmän. Peter samordnar ansökan och prov.</p>
<p>5.      Ordföranden ordnar telefon- och maillista till tillsyningsmännen.</p>
<p>6.      Varje tillsyningsman erhåller årskort för hela Roxen. Kan hämtas hos Öhammars efter det</p>
<p>         ordföranden meddelat lista på tillsyningsmännen.</p>
<p>7.      Märke ”FISKETILLSYN” skall bäras och egna fiskedon skall tas in när tillsyn utövas.</p>
<p>8.      Åtgärder då fiskekort saknas diskuterades. Regler enligt utbildningstext skall följas.</p>
<p>9.      P G utarbetar förslag till ”Sportfiskeregler” tillsammans med Göran.</p>
<p>10.    Nya rampen ”Göransramp” i Stångån skall införas på hemsidan.</p>
<p>11.    Nils Lilja utgår som försäljare av fiskekort och ersättes av Kennet Fransson. Noteras på</p>
<p>         hemsidan.</p>
<p>12.    Eddie förklarade mötet avslutat.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Vid protokollet:                                            Justerat:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>P G Larsson                                                                  Eddie Uggla</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

Styrelsesammanträdesprotokoll