PROTOKOLL   fört vid  konstituerande sammanträde med Styrelsen inom Roxen FVOF, Ljungsbro  2014-04-29.

Närvarande: Eddie Uggla, ordf., Anders Abelius, Lars Christofferson, Göran Ingvald, Ulf Johansson, Anders Nilsson samt Åke Wester.

1. Förklarade Föreningens ordförande Eddie Uggla sammanträdet öppnat, hälsade alla   välkomna och vände sig därvid  särskilt till den nyvalde  medlemmen  Ulf Johansson.

2. Styrelsen fördelade inom sig arbetsuppgifterna;  

  

    kassör Eddie Uggla

   

   vice ordf. Lars Christofferson  med särskilt ansvar för myndighetskontakter

   

   sekreterare Anders Abelius

   vice sekreterare Anders Samuelsson med särskilt ansvar för  fiskekort och hemsida

 

   Göran Ingvald utsågs till ansvarig för Public  relation

   Ulf Johansson  utsågs till kontaktman med Föreningens fiskekontrollanter

   Anders Karlsson utsågs till skarvjaktsamordnare

   Anders Nilsson utsågs till att särskilt utreda frågor om fiskevård

   Åke Wester utsågs till kontaktman  med tonvikt mot vattenråd och därtill  anslutande 

   myndighetskontakter

3. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

    Justeras

                     Eddie Uggla                                                 /   Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll