PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS: Kungsbro

TID: 2015-08-04

NÄRVARANDE: Eddie Uggla Anders Samuelsson Göran Ingvald Åke Wester

Anders Carlsson Ulf Johansson

Lars Christofferson

INBJUDEN: Astrid Brissman

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 217.000kr

4. Årets skarvjakt kom igång sent men har varit framgångsrik.

Åke föreslog rovfåglar i lina, typ sådana som sitter på varuhusen i Tornby, för att skrämma skarvarna, Åke uppdrogs undersöka kostnaden. Anders C uppdrogs undersöka om tillstånd krävs.

5. Fisketillsyningsmännen ska utökas 3 st från Upplevs personal. Utbildning sker under vintern. Dom kommer få tillstånd för Roxen, nedre Stångån och Svartån.

Nya gemensamma fiskeregler för Roxen, nedre Stångån och Svartån är på gång.

Anders Nilsson fixar så 3gis (Andreas Berglund) får tillstånd att utöva fixetillsyn i Roxen.

6. Astrid Brissman, Tekniska verkens styrelse.

Informerade om förhöjda östrogenvärden i Linköpings och Norrköpings dricksvatten, samt om den nya storskaliga anläggningen för att rena läkemedsrester.

Framtida kontakter och samarbete diskuterades och det är önskvärt att Astrid närvarar vid ett styrelsemöte i RFVOF varje år. Astrid blir en bra länk för oss in i Tekninska verkens styrelse.

7. Mötet avslutades med smörgåstårta och kaffe i ett härligt väder på kungsbro kaj.

Vid protokollet: Justeras:

Anders Samuelsson Anders Nilsson

Styrelsesammanträdesprotokoll