P R O T O K O L L

Fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxens Fiskevårdsområdes-

förening 9 mars 2016, Stjärnvallen, Stjärnorp.

Närvarande: Anders Nilsson, ordförande, Lars Christoffersson, Anders Abelius, Ulf Johansson, Eddie Uggla, Anders Karlsson, Göran Ingvald, Anders

Samuelsson och Åke Wester.

Adjungerad Leif Ånell samt närvarande under pkt 5, kvällens föredrags-

hållare vid årsmötet Peder Österlöv.

1. Förklarade ordföranden mötet öppnat.

2. Redogjorde Göran och Leif för pågående samtal om utökat samarbete med FVOF Nedre Stångån.

Uppdrogs åt dessa att fortsätt samtalen och i dessa också involvera

Kommunen.

3. Fastställdes slutgiltigt "Verksamhetsplan för Roxen 2016 – 2018."

4. Uppdrogs åt ordföranden, Eddie och Anders K. att inköpa ammuni- tion till 2016 skarvjakt.

5. Diskuterades kvällens årsmöte för verksamhetsåret 2015 och pre-

senterade ordförande kvällens föredragshållare Peder Österlöv.

6. Fastställdes nästa styrelsemöte att äga rum i Ljungsbro, onsdagen

den 6 april klockan 19.00 och förklarade ordföranden mötet .

Linköping dag som ovan.

Justeras

..................................... /

Anders Nilsson .........................................

Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll