Roxens fisketävlingar är ofta mycket populära
Roxens FVOF är en förening som arbetar för ett hållbart fiske i Roxen och sjön anses vara en Sveriges bästa gäddsjöar. Det förekommer ofta fisketävlingar i sjön, både på sommar och vinter.

För deltagarna i en fisketävling i Roxen krävs att alla löser ett fiskekort och att gällande fiskeregler följs.

Ansökan om fisketävling i Roxen

För att få arrangera en fisketävling i Roxen krävs att alla tävlingsarrangören får ett skriftligt godkännande från Roxens fiskevårdsområdesförening.
Detta kan erhållas genom att formuläret nedanför fylls i.

Ansökan om fisketävling i Roxen för arrangör
Fisketävlingar ska godkännas av Roxens FVOF. Detta sker genom att formuläret fylls i och skickas in. Kontakta oss gärna om något är oklart eller du har frågor som arrangör av en fisketävling via Leif Ånell på tel 070-4932640 (tillsyn@roxen.nu) eller Ulf Johansson på tel 070-6717839,013-60006.

Åtaganden för arrangören

  • Roxens fiskeregler gäller vid fisketävlingen
  • Arrangören är ansvarig för fisketävlingen
  • Vid fisketävling på vintern måste isen kontrolleras av arrangören
  • Arrangören måste kontakta markägaren angående parkeringen
  • Arrangören är skyldig att ta hand om ev fångad fisken efter tävlingen, om inte catch-and-release tillämpas.