Roxens FVOF är en förening som arbetar för ett hållbart fiske i Roxen och sjön anses vara en Sveriges bästa gäddsjöar. Det förekommer ofta fisketävlingar i sjön, både på sommar och vinter.

För deltagarna i en fisketävling i Roxen krävs att alla löser ett fiskekort och att gällande fiskeregler följs.

Ansökan om fisketävling i Roxen

För att få arrangera en fisketävling i Roxen krävs att alla tävlingsarrangören får ett skriftligt godkännande från Roxens fiskevårdsområdesförening.

Åtaganden för arrangören

Roxens fiskeregler gäller vid fisketävlingen (Se nedan)
Arrangören är ansvarig för fisketävlingen
Vid fisketävling på vintern måste isen kontrolleras av arrangören
Arrangören måste kontakta markägaren angående parkeringen
Arrangören är skyldig att ta hand om ev fångad fisken efter tävlingen, om inte catch-and-release tillämpas.

 

Regler för event och tävlingar på Roxen

 • Föreningens målsättning är att genom seriösa och välarrangerade fisketävlingar främja gemenskap, skapa möjligheter till sund avkoppling och rekreation. För att värna om sjöns fiskbestånd ska alla fiskeevent och fisketävlingar inom Roxens fiskevårdsområde vara sanktionerade av Roxens fiskevårdsområdesförening.
 • Vid event och fisketävlingar på sjön skall Roxens FVO kontaktas i god tid för godkännande, dock senast 30 dagar innan.
 • Kontakt sker till Ordförande för Roxen FVO och ansvarig för fisketillsynen, via epost till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Inkludera information om arrangör, syfte, datum och regler.
 • Roxens FVO har rätt att ta ut en avgift för eventet. Detta bedöms från fall till fall. Eventuell betalning sker via Danske bank, 1320-0143061, märk inbetalningen med eventets namn.
 • Sker fiskeverksamhet utan föreningens vetskap eller tillåtelse, kan Roxens FVO bötfälla (s.k. kontrollavgift) de som fiskar enligt fiskelagen (31–38 § i LoFo, Lagen om fiskevårdsområden).
 • Sker fiskeverksamhet utan giltigt fiskekort eller utan tillstånd kommer den som fiskar att polisanmälas (37 § Fiskelagen) och fiskeutrustningen kommer att beslagtas av tillförordnade fisketillsynspersoner.
 • Alla tävlande båtar skall ha någon typ av vimpel, som kan ses av fisketillsynsmän för att underlätta kontrollen, men att stickprov göres. Gemensam färg och form på vimpel skall kommuniceras till Roxens FVO i god tid.
 • Tävlande är skyldiga att tillåta kontroll under tävlingen.
 • Samtliga tävlande skall oavbrutet bära flytväst, flytoverall, flytunderstället eller annat flytplagg från det båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn.
 • Gällande sjöregler och hastighetsregler skall alltid följas.
 • Fiskevårdsområdet rekommenderar att alla tävlingar utförs som C&R där alla fångade fiskar omedelbart, efter fångst och dokumentation, återutsätts på ett för fisken skonsamt sätt.
 • Det är tävlingsledningens ansvar att informera de som tävlar att ett giltigt fiskekort eller annat tillstånd behövs, samt att de tagit del av de fiskeregler som för stunden gäller.
 • Förbud att deltaga i tävling gäller om den som fiskar är tydligt påverkad av alkohol eller droger.
 • Varje tävlande ansvarar själva för att hålla sig informerade av vilka områden som är fredade från fiske eller som omfattas av eventuellt fågelskydd.

Styrelsen Februari 2022

PS, Roxens FVO anordnar för nuvarande inga fisketävlingar, utan dessa arrangeras av andra parter, t.ex. fiskeklubbar eller privatpersoner.