På senare tid har det tyvärr förekommit en hel del sabotage och vandalism av fiskenät och andra fiskeredskap i sjön. Vi värnar om sjöns lokala yrkesfiske, som är viktigt och har pågått i flera generationer tillbaka.

Vid möte inom Roxens FVOF togs beslut om en uppdatering av fiskereglerna.

Regeln för trolling har ändrats från 4 st spö till 4 st fiskedrag per fiskekort, samt sammanlagt max 6 st fiskedrag per båt.

Förbudsområdet för fiske inom hamnområdet i Kungsbro har utökats till att omfatta ett något större område, se digital karta på Roxens sida på iFiske för exakta gränser.

https://www.ifiske.se/karta-roxen.htm

 

Nu inför vi ett nytt fiskekort till reducerat pris för ungdomar till och med en ålder på 16 år.

Fiskekortet finns att köpa för 45 kr via iFiske.se (https://www.ifiske.se/buy/4889)

Årsmöte 2022 har varit och protokollet från årsmötet har nu publicerats på hemsidan, se:  Årsmöte 2022-03-30.

 

Roxens FVO utökar sin fisketillsyn under sommaren 2021 och flera nya fisketillsynspersoner har engagerats i arbetet med att kontrollera fiskekort och regelefterlevnad inom fiskevårdsområdet.

Tillsyn kommer att ske både från land och via båt. Överträdelser mot områdets fiskeregler eller fiske utan lov kommer att beivras. Se till att köpa fiskekort i god tid före fisket påbörjas och ta alltid med legitimation eller körkort.