Protokoll styrelsemöte

Datum:          måndag 24 oktober 2022
Tid:                18:00
Plats:             Anders Nilsson, Berg

Närvarande: Anders Nilsson, Eddie Uggla, Dick Jonsson, Åke Wester, Leif Ånell och Ulf Johansson. 

 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen. 

 1. Föregående protokoll
 • Anders Carlsson ansvarar för samordning av skarvjakten och att Leif Ånell ansvarar för fisketillsynen.
 • Inbjudna personer som håller föredrag/diskuterar RFVOF-frågor har rätt till ersättning.
 • Protokollet lades till handlingarna. 
 1. Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortfarande god, försäljningen av fiskekort är i nivå med 2021. 

 1. Skarv
 • Istället för att betala skottpengar på skarv kommer föreningen att betala bonus till föreningens skarvjägare.
 • Riktlinjerna för skyddsjakt i skarvförvaltningsplanen ska följas upp med Länsstyrelsen (Eddie). 
 1. Ramper
 • Rampen i Kungsbro ska förbättras (Anders N).
 • Anläggningen av ramp i segelbåtshamnen i Stångån är återigen lagd på is enligt Björn Brage Linköpings kommun.
 • Det är önskvärt med en ramp i Norra Roxen, t.ex. på sträckan Grensholm - Norsholm. Föreningen kontaktar aktuella markägare (Eddie). 
 1. Rapport Blå Roxen
 • Föreningen var inbjuden till Blå Roxen för information om projektet med vattenpest och hornsärv i Linköpings småbåtshamn. Det är problem med att få ekonomi i hanteringen av vattenpesten. Man undersöker om vattenpesten kan komposteras. Tekniken med att skörda fungerar bra men den bör skalas upp för att kunna fungera effektivt ute på sjön. Projektgruppen bör förstärkas och finansiellt stöd kan sökas från Länsstyrelsen. Vi avvaktar besked från Blå Roxen om hur vi går vidare (Dick). 
 • Försök har genomförts med att dammsuga botten i Gamlebyviken på bla fosfor. Tekniken skulle kunna användas också på växtlighet som vattenpest. Föreningen följer upp projektet.
 1. Artikel miljögifter Corren
 • Glädjande att Corren hade en artikel om övergödning, fosfor och kväve och gifter som kadmium, zink, nickel, bly, läkemedel och hormoner mm i Roxen och dess tillflöden. Vi i föreningen har sökt information från Länsstyrelsen i mer än ett år om gifter, tungmetaller. Övergödningen från Stångån ligger på ca 140 ton kväve och fosfor per år. Senast i juni i år skrev vi formellt till Länsstyrelsen om detta och om invasiva arter. Vi fick helt nyligen ytterst knapphändiga svar. Nu har kommunen, Anna-Stina Påledal också uppmärksammat dessa missförhållanden, mycket lovvärt.
 • Söder om Linköping är vattnet i Stångån förhållandevis rent. Men inne i staden rinner dagvatten från bostadsområden och industrier ut i ån, dagvatten som innehåller allt från metaller till miljögifter som PFAS.
 • I vattendrag har EU ett gränsvärde för PFOS – det mest kända av PFAS-ämnena – på 0,65 nanogram per liter. Innan Stångån rinner in i Linköping är värdet under 0,2 – och därmed godkänt – men inne i staden har halter på upp till 9 nanogram uppmätts.
 • I Tinnerbäckens vattenområde (dit räknas även Åsmestadsdiket och Smedstadsbäcken) har PFOS-halten vid några tillfällen varit så hög som 12 ng/liter. Där ligger dessutom halterna av fosfor klart över gränsvärdet.
 • I Kallerstadsdiket behövs det åtgärder, det är en fråga för kommunen tillsammans med Tekniska verken. 
 1. Övriga frågor
 • Utsättningen av gös får skjutas fram till våren nästa år. Länsstyrelsen ska kontaktas (Eddie).
 • Ledning av ål i Norsholm med hjälp av luft, ljus eller strömmande vatten ska diskuteras med Tekniska Verken (Anders N).
 • Ekonomiskt stöd till referensfiske ska diskuteras med Länsstyrelsen liksom möjligheterna till LONA-bidrag för fredning av fiskleken i åmynningarna för att undvika skarvens grava predation. (Dick)
 • Julfesten blir 6 december kl. 19:00 Stångs Magasin. Till er som inte var med på styrelsemötet 24/10 anmäl snarast till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., deadline 14 november. 
 1. Nästa möte

      Datum: måndag 21 november
      Tid: 18:00
      Plats: Anders Nilsson, Berg