Roxens Fiskevårdsområdesförening

Protokoll styrelsemöte

  • Datum: tisdag 6 december 2022
  • Tid: 19:00
  • Plats: Stångs Magasin, Linköping

Närvarande: Anders Nilsson, Eddie Uggla, Dick Jonsson, Åke Wester, Anders Carlsson, Thomas Abrahamsson, Ulf Johansson och Leif Ånell samt tillsynsmän.

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och tackade för ett gott och produktivt samarbete under det gångna året.

2. Aktuella frågor
Inga frågor anmäldes.

3. Nästa möte
Datum: tisdag 24 januari 2023, Tid: 18:00
Plats: Anders Nilsson, Berg

4. Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År.