Roxens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll styrelsemöte

 

Datum:             tisdag 28 februari 2023

Tid:                   18:00

Plats:                Anders Nilsson, Berg

 

Närvarande: Anders Nilsson, Lars Christofferson, Eddie Uggla, Åke Wester, Anders Samuelsson, Leif Ånell och Dick Jonsson

 

 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen.

 

 1. Föregående protokoll
 • Alla utskrivna tillstånd till anlitade jägare gäller inte längre. Tillstånden ska förnyas för 2023. Kontakt ska tas med Anders Carlsson som är ansvarig för skarvjakten. Alla tillstånd för 2023 ska vara undertecknade av ordf. Anders Nilsson.
 • Protokollet lades till handlingarna

 

 1. 3. Ekonomi
 • Ekonomin är i gott skick med överskott och rekord i antal sålda fiskekort.

 

 1. Planering årsmötet
 • Bokning av lokal och förtäring mm är genomförd.
 • Gästtalare blir Stefan Eriksson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Linköping.
 • Plan för utdelning av överskott enligt gammal hävd förbereds.
 • Valberedningens förslag diskuterades.
 • Verksamhetsberättelsen är under utarbetande

 

 1. Information
 • EU kommer att förbjuda PFAS.
 • MSV har tagit reviderat sitt kontrollprogram.
 • Inbjudan till Svenska Fiskevattenägarnas rådslag 9/3, Ryda Gård.

 

 1. Nästa möte

    I anslutning till årsmötet.

    Datum:          onsdag 8 mars

    Tid:               17:30

    Plats:             Stjärnvallen, Stjärnorp

 

 

Dick Jonsson

Ljungsbro

2023-03-4