Roxens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll styrelsemöte

 

Datum:             onsdag 8 mars 2023

Tid:                   17:30

Plats:                Stjärnvallen, Stjärnorp

 

Närvarande: Anders Nilsson, Eddie Uggla, Lars Christofferson, Anders Carlsson, Åke Wester, Ulf Johansson, Leif Ånell, Thomas Abrahamsson och Dick Jonsson.

 

 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen.

 

 1. Föregående protokoll

Protokollet granskades och lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomi

Den ekonomiska ställningen är stark och fiskekortsförsäljningen har gått bra.

 

 1. Frågor inför årsmötet

Modell och villkor för en fiskerättsutredning och utdelning mm diskuterades.

 

 1. Förfrågan om stöd

RFVOF kommer att stödja projektet ”Det yrkesmässiga fisket i Motala Ström”.

Stödets utformning kommer att diskuteras med projektledaren Björn Tengelin.

Ordföranden är kontaktperson.

 

 1. Övriga frågor
 • I samarbete med Krafttag Ål och Trap and Transport fångar föreningen 2,6 ton ål i Roxen som sedan släpps ut i Östersjön.
 • Ett stort problem är att ca 7 ton ål årligen förstörs i kraftverken nedströms.
 • De ändrade gallren på kraftverkens vattenintag har varit till men för de flesta fiskarter.
 • Ålyngelledare och ålkistor är i dåligt skick och fungerar inte som avsetts.
 • Anders Nilsson har fått en inbjudan till Glans FVOF’s möte 21 mars.
 • Anders Nilsson och Dick Jonsson kommer att representera RFVOF i Svenska Fiskevattenägarnas rådslag 9 mars.

 

 

 1. Nästa möte

    Datum:      tisdag 18 april

    Tid:           18:00

    Plats:         Anders Nilsson, Berg

 

Dick Jonsson

Ljungsbro

2023-03-10