Roxens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll styrelsemöte

 

Datum:            tisdag 6 december 2022

Tid:                  19:00

Plats:               Stångs Magasin, Linköping

 

Närvarande: Anders Nilsson, Eddie Uggla, Dick Jonsson, Åke Wester, Anders Carlsson, Thomas Abrahamsson, Ulf Johansson och Leif Ånell samt tillsynsmän.

 

  1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och tackade för ett gott och produktivt samarbete under det gångna året.

 

  1. Aktuella frågor

Inga frågor anmäldes.

 

  1. Nästa möte

Datum: tisdag 24 januari 2023

  Tid: 18:00

Plats: Anders Nilsson, Berg

 

  1. Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År.