Tusentals ålar har under året fångats in och skjutsas vidare i tankbil från sjöarna Glan, Roxen och Sommen. Genom detta har 7,6 ton blankål hjälpts förbi vattenkraftverkens turbiner i Östergötland och släppts ut i havet.

Läs mer på SVT

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/5-757-alar-har-fatt-skjuts-till-ostersjon