PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:              Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                       Anders Nilsson Bostad

TID:                             2020-01-27   19.00

NÄRVARANDE:        Eddie Uggla             Anders Samuelsson        Åke Wester               Leif Ånell             Ulf Johansson         Anders Nilsson

                             Lars Christofferson          Anders Carlsson

                            Bertil Almroth            Christer Tobiasson                                                

                                               

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
 3. Kassa 320875 kr , Fiskekortsförsäljning under 2019 uppgick till 156634 efter betalad provision.
 4. Eddie och Åke informerade styrelsen om möte med Tekniska Verken angående minimiflöde och vattennivåer.

 5. Skyddsjaktsansökan är inskickad till Länsstyrelsen i Östergörtland, svar väntas inom kort.

 

Anders Nilsson har gjort klart med gösinplanteringen under 2020, inplanteringen kommer troligtvis ske i mars innan vattentemperaturen har stigit över 10 grader.

Eddie gör ansökan om inplanteringstillstånd.

 

Anders Nilsson pratar med Johan Axelsson i Glan angående eventuella framtida inplanteringar ac Glangös i Roxen.

 1. Anders Samuelsson skalar och gör om det föreslagna fiksetävlingsdokumentet från att vara en ansökan till en instruktion för arangerande av fisketävling i Roxen, instruktionen inför på hemsidan.
 2. Leif och Ulf redogjorde för förslag angående fisketillsyn under 2020, förslaget presenteras på stämman för beslut.
 3. Årsmöte, Föreslagna datum 4 eller 11 mars. Anders S meddelar via mail vilket datum som blir fastställt och ordnar med information på hemsidan, bokar lokal samt förtäring.
  Eddie bokar annons i Corren och NT.
 4. Anders Nilsson och Lars Christofferson kontaktar valberedningen angående eventuella nya styrelsekandidater.

 

 

 1. Övriga frågor:

  Anders Nilsson informerade om kommande artikel i Fiskevattenägarna.


  Ansvars och olycksfallsförsäkring fisketillsyningsmän uppdaterades.
 2. Nästa möte hålls i samband med årsmöte kl. 18.00
 3. Mötet avslutas

 

 

 

Vid protkollet                                                             ordförande
Anders Samuelsson                                                     Anders Nilsson