Protokoll från Roxens fiskevårdsområdesförening

Plats:   Växthuset i Härna, 200406 kl 19.00

Deltagare:   Åke, Anders fiskare, Eddie, Leif , Ulf och Dick

Konstituerande av  styrelse: Mötet  bestämde att Anders Nilsson fortsätter som ordförande, Eddie Uggla fortsätter som kassör och Anders Samuelsson fortsätter som sekreterare. Övrig poster tillsätts enlig överenskommelse inom styrelsen.

Kassarapport : Eddie redovisade att kassan ligger på ca 288 000 kr. Fiskekort har under året första månader sålts för ca 17 000 kr. Ett bättre resultat än för förra årets början.

Utsättning av  gös: De beslutade  60 000 kr räcker till ca. 500 st. enkilosgösar. Utsättning vid Sättuna, Svaråns och Motala Ströms mynningar. Anders ombesörjer transport och utsättning

Skarv:  Det råder stort intresse för att delta i reducerande av skarvbeståndet. Rfvof godkänner deltagarna och meddelar föreskrifter. Eddie och Leif meddelar markägarna om åtgärderna mot skarven.

Vattenståndet: Åke rapporterar om att fastställda nivåer rimmar dåligt med fiskevården. Rfvof vädjar om att vattennivån hålls på nuvarande nivå så att årets gäddlek, som för övrigt verkar fungera bra, inte äventyras av att vattennivån sänks innan gäddynglen hunnit simma ut. De behöver tre veckor från nu med nuvarande vatten nivå för att klara sig.  Denna rimliga begäran kommer att framföras till Tekniska Verken av Anders och till Länsstyrelsen av Åke.

Ålvandring vid sidan av kraftverket vid Norsholm; Styrelsen diskuterade olika möjligheter att leda ål vid sidan om kraftverket med ljusridåer eller vita band och lotsa över ålen via en hävert.

Nästa möte:  Det beslutades att nästa möte skall hållas måndagen den 18/5. Plats och tid meddelas senare.

Härna  2020-04-06

Vid Protokollet

 

Ulf Johansson

Justeras: 

 

Åke Wester                                        Anders Nilsson