Roxens Fiskevårdsområdesförening (RF)

 

Protokoll för styrelsemöte

 

Datum               måndagen 28 sept.

Tid                     19.00

Plats                  Anders Nilsson, Bergsbadsvägen 42, Vreta Kloster

Närvarande      Anders Nilsson, Anders Carlsson, Dick Jonsson, Leif Ånell, Åke Wester.

 

 1. Mötets öppnande

Ordf Anders Nilsson hälsade alla välkomna.

 

 1. Skarvfrågor
 • Förvaltningsrätten avslog våra förslag på ändringar i tillståndet för skyddsjakt, d.v.s. det är ingen förändring i tillståndet.
 • Senast före mitten av mars 2021 ska en diskussion hållas med medlemmarna om hur skyddsjakten har fungerat.
 • Åke och Dick kontaktar Jonas Sjölin, på rekommendation av Muharrem Demirok, för planering av kommunens medverkan i skyddsjakten på skarv.
 • Dick kontaktar Fredrik Näsman på Länsstyrelsen för följa upp arbete med skarvförvaltningsplanen för Östergötland.

 

 1. Höja lägstanivån i Roxen
 • För att svämma över våtmarkerna i Natura 200 och förbättra flora och fauna, gäddlek mm samt båttrafiken på Roxen arbetar RF tillsammans med Vattenrådet för övre Motala ström på att höja den lägsta vattennivån med ca 30-40 cm till 33.0 meter över havet. Det ska ske inom nuvarande dom med lägsta nivå på 32,5 m och högsta nivå på 34 m. Idag är nivån 32,66 m. Projektet sker i samverkan med bla kanalbolagen, Linköpings båthamnsförening och Länsstyrelsen.
 • RF bidrar med 50 000 kr och Svartåns Fiskeomvårdsområdesförening bidrar med 10 000 kr. Ytterligare finansiering söks.
 • Leif kommer att gå ut med brev till våra medlemmar och informera om projektet. I brevet kommer vi att begära in email-adresser för framtida kostnads-effektiv korrespondens med vår medlemmar.

 

 1. Nykvarn och Älvås kraftstationer

Åke informerade att TV erhåller 25 mkr för att riva vardera, dvs totalt 50 mkr. Åke initierar en diskussion med TV.

 

 1. e-DNA

Åke informerade att våra provresultat dröjer. Orsaken är att laboratoriet togs i anspråk för Corona-tester.

 

 1. Tillsynsmän
 • Länsstyrelsen anställer tillsynsmän för kusten. Åke följer upp med Länsstyrelsen om vi kan få tillsynsmän för Roxen och Glan.
 • Roxens RFVOFs tillsynsmän som saknar utbildning har rätt att använda iFiske-appen för kontroller.

 

 1. Gäddfabriker

Försöken med gäddfabriker vid kusten verkar osäkert, ingen tillförlitlig information har framkommit. Den bästa leken är den naturliga leken, t.ex. på Roxens strandängar. En del av de yngel som kläcks där kan föras med strömmen ut i till kusten. Att satsa på Roxen verkar vara ett mycket bra alternativ.

 

 1. VA-ledningen i Roxen

RF godkänner förslag på överklagan till Mark-och Miljödomstolen. Dick skickar in överklagan i god tid före 2 oktober med kopia till Charlotta Sund, VD och koncernchef för TV i Linköping.

 

 1. Val av sekreterare

Dick Jonsson valdes till sekreterare. Dick ombads att sända in faktura på utgifter för kontorsmaterial mm tjänster till kassören.

 

 1. Samarbete med iFiske

Styrelsen vill se ett nära samarbete med Thomas Abrahamsson iFiske. Det gäller bla ansvaret för websidan, rapportering av kortförsäljning och fångstrapporter mm. Thomas är välkommen att närvara på våra styrelsemöten.

 

 1. Uppdatering av hemsidan

Dick och Thomas får i uppdrag att uppdatera hemsidan.

 

 1. Nästa möte

Datum           måndagen 2 november

Tid                19.00

Plats              Anders Nilsson, Bergsbadsvägen 42, Vreta Kloster

 

 

Dick Jonsson

Ljungsbro

2020-09-29