Roxens Fiskevårdsområdesförening, Protokoll Styrelsemöten

  

Datum:         tisdag 1 juni

Tid:               18.00

Plats:            Anders Nilsson, Kungsbro

  

 1. Mötets öppnande

 

 1. Föregående protokoll
 • Beslutades att styrelsens sammansättning ser ut som tidigare.
 • Beslutades att Tillsynsgruppens föreslagna styrdokument för tillsyn och fiskekortskontroller ska gälla.
 • Protokollet lades till handlingarna.
 1. Ekonomi
 • Ekonomin ser bra ut, medel finns tillgängliga för beslutade aktiviteter
 • Anders Samuelsson kontaktar säljare av fiskekort i butik för avstämning mm senast i december i år. 
 1. Tjuvfiske, tillsynsmän och kontroll av fiskekort
 • Beslutades att Tillsynsgruppen får medel för diskuterade aktiviteter som skyltar mm.
 • Ordf skriver till Göran Ingvald om nya regler för fisketillsyn mm. 
 1. Bidrag till projektet Ungdomsfiske
 • Beslutades att erbjuda annonsplats på vår hemsida samt 3 st 6 månaders fiskekort. 
 1. Övre Motala Ströms Vattenråd
 • Tjänstemännen inom Motala Kommun vill säga upp huvudmannaskapet för Vattenrådet. Det finns 2 alternativ, behålla eller hitta nytt huvudmannaskap alternativt bilda en fristående förening. Diskussioner pågår, bla med Vattenrådets ledning, politiker Motala Kommun och Havs- och Vattenmyndigheten i Kalmar. 
 1. Ålsläpp i vid Nykvarn, Stångån
 • Det var ett lyckat och mycket uppmärksammat ålsläpp med Jakob Bergengren TV, Denise Cassel v ordf i kommunstyrelsen i Lkpg och Uppdrag Granskning på plats.
 • informerade om kommande ålaktiviteter i augusti i år. 
 1. Övriga frågor

Mellanskarv

 • RFVOF har fått 80 000 kr från Linköpings Kommun för åtgärder mot mellanskarv. Indikatorer pekar på frånvaro av bla nors (för tredje året), minskade bestånd av vitfisk, mört, löja och abborre m.fl.
 • Åke Wester informerade om ändade jaktregler och jakt på enskilt initiativ.
 • Fredrik Näsman på Länsstyrelsen Östergötland (LÖ) har skickat nya regler, bifogas. Han återkommer med besked om hur de nya reglerna förhåller sig till vårt skyddstillstånd.
 • Man räknar med att ett utkast på förvaltningsplanen före Viltvårdsförvaltningsdelegationen.
 • Det osäkert om vi får träffa LÖ innan, väntar svar på detta. 

Provfiske

 • Kontakt har tagits Jörgen Dahlin på Länsstyrelsen Östergötland, har stort intresse av detta.

Film

 • Upplev har frågat om bidrag till en ny film om Roxen. De har uppmanas att komma in med en skriftlig ansökan till styrelsen.

Övrigt

 • Vattenrådens dag är den 14:e juni 202, kl. 13-15. 
 1. Nästa möte 
 • Datum: tisdagen 3 augusti
 • Tid: 18:00
 • Plats: Anders Nilsson, Kungsbro