Datum: tisdag 3 maj 2022, Tid: 18.00

Plats: Anders Nilsson, Berg

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen.

2. Föregående protokoll
Protokollet granskades och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Ekonomin är god, fiskekortförsäljningen ligger på 62 000 kr.

4. Övriga frågor
- Försäljare av fiskekort på papper kommer att kontaktas för att börja använda appen iFiske. Det gäller bla Hultins Sportfiske, ICA-Berg och ICA Norsholm. Sandviks Camping har slutat med papperskort.

- De planerade tävlingsfisket 6-7 maj kommer att följas upp.
- Ca 25 skarvbulvaner kommer att köpas in.
- Ett årligt återkommande referensfiske för dokumentation av skarvens effekter på fisksamhället kommer att påbörjas under hösten. Aktuellt med extern medfinansiering.

5. Nästa möte
Datum: måndag 20 juni, Tid: 18.00, Plats: Anders Nilsson, Berg