Roxens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll styrelsemöte

 

Datum:             tisdag 24 januari 2023

Tid:                   18:00

Plats:                Anders Nilsson, Berg

 

Närvarande: Anders Nilsson, Lars Christofferson, Eddie Uggla, Anders Carlsson, Anders Samuelsson, Leif Ånell och Dick Jonsson.

 

 1. Mötets öppnande
 • Ordföranden hälsade välkommen.

 

 1. Föregående protokoll
 • Protokollet lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomi
 • Ekonomin är i gott skick med rekord i antal sålda fiskekort till ett värde av 262 000 kr.
 • Avsättning med 90 000 kr har gjorts för utsättning av gös.
 • Andra fiskefrämjande insatser har uppgått till 28 000 kr.
 • Ansvarsförsäkringar har tecknats för föreningens tillsynsmän.
 • Årets överskott uppgår till 122 000 kr.

 

 1. Utdelning av ackumulerade medel
 • Ett förslag på vinstutdelning kommer att tas fram för beslut på årsmötet.
 • I samarbete med Sveriges Fiskevattenägareförbund kommer medlemsregistret att uppdateras och en utdelningsmodell med inklusions- och exklusionsvillkor kommer att tas fram.
 • Thomas samordnar detta arbeta i samverkan med kassören.

 

 1. Skarvjakten
 • RFVOF’s tillstånd till skyddsjakt efter mellanskarv gäller i fem år med rätt att skjuta 1 000 skarvar och pricka 3 000 ägg per år.
 • Alla tillstånd till anlitade jägare ska förnyas för 2023. Kontakt ska tas med Anders Carlsson, ansvarig för skarvjakten.

 

 1. Tillstånd för fisketävlingar
 • RFVOF anser att det är mycket angeläget att stödja fisketävlingar, speciellt med inriktning på ungdomar. Det ska framgå att evenemangen sker i samarbete med Roxens FVOF.
 • Malexanders SFK anordnar en tävling med 20 båtar den 6 maj. Varje fiskande löser kort via i-Fiske. Ref. Malexander SFK blogg, flik DM serie gäddtrolling.
 • Ungdomsfisket kommer att genomförs 27-28 maj för 80 ungdomar bla med föreläsningar. RFVOF bidrar med 5 000 kr. Samarbete med Sportfiskarna, Medborgarskolan och ansvarig Göran Ingvald.
 • Upplev kommer att anordna en tävling under året, återkommer med information.

 

 1. Yttrande över däckåtervinning
 • RFVOF kommer att lämna ett yttrande över ansökan om däckåtervinning på Rystads-Gärstad 4:12. Dnr: 233 74-21

 

 1. Diskussion inför årsmötet
 • Mötet kommer att hållas på Stjärnvallen i Stjärnorp.
 • Preliminärt i vecka 10, 6-10 mars, kl. 18:00.
 • Kallelse utgår 2 veckor innan mötet.
 • Kassören ansvarar för annonsering och kungörelser.
 • Anders S bokar lokal och förtäring mm.
 • Åke ordnar föreläsare.

 

 1. Övriga frågor
 • Ordföranden är ansvarig för kontakterna med Upplev.
 • Vattenrådet vill bedriva elfiske i Motala och medverka på vattenrådets dag.

 

 1. Nästa möte

        Datum:        tisdag 28 februari

        Tid:              18:00

        Plats:           Anders Nilsson, Berg

 

Dick Jonsson

Ljungsbro

2023-02-03