PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2018-09-03 kl19.00


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi, kassa 258.500kr. Ifiske hittills i år 85000kr


4. Göran Ingvald tar över det administrativa ansvaret för hemsidan.

 

5. Anders Nilsson har ingått ett skriftligt avtal med Roxens fiskevårdsområdesförenings styrelse om att hans fångstrapporteringsiffror inte får spridas utanför styrelsen utan Anders Nilssons godkännande. Avtalet gäller hela styrelsen, ledamöter och suppleanter.

 

6. Information om tidigare inskickat medborgarförslag angående ramp i Stångån


7. Rfvof sponsrar Upplevs nya reklamfilm, innan pengarna betalas ut vill vi se fimen.


8. Beslut togs om att låta Andreas Berglund sköta fisketillsynen i Roxen under 2019 mot en ersättning på 10000kr

 

9. Provfiskerapporten är inte klar.

 

10. Skyddsjakt på skarv diskuterades.


11. Anders Samuelsson bokar årsmöteslokal och förtäring


12. Inga övriga frågor.

 

13. Nästa möte i samband med årsmöte, datum är ej klart i skrivande stund.


14. Mötet avslutas.