DAGORDNING
1.Mötets öppnande
2.Föregående mötesprotkoll
3. Ekonomi, kassarapport,fiskekortsförsäljning
4. Åkes punkt
5. Avloppsledning
6. Provfiske
7. Årsmöte
8. Skarvjakt
9. Inplantering, ål och gös 2018
10.Nya fiskekort
11. Ny fiskefilm Roxen
12. Valberedning
13. Övriga frågor
14. Nästa möte 
15. Mötets avslut

 

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2018-01-29 kl. 19.00
NÄRVARANDE: 
Anders Nilsson Göran Ingvald 
Anders Samuelsson Ulf Johansson
Leif Ånell Anders Carlsson
Eddie Uggla Christer Tobiasson
Bertil Almroth

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa 246.136kr, Fiskekortsförsäljning 82.134kr efter provision. Eddie redogjorde för årsredovisningen. Budget gjordes för 2018.

4. –

 

5. Avloppsledningen i Roxen , Sandvik-Linköping. Eddie har försökt få fram information från Tekniska verken men inte lyckat få fram något. Elias Aguirre bjuds in till årsmötet för att informera om avloppsledningen. Eddie bjuder in.

6. Arbetet med offertförfrågan om provfiske fortskrider enligt plan.

 

7. Årsmöte onsdag 7/3-18, Anders S ordnar lokal och förtäring och dagordning. Anders N och Anders S skriver verksamhetsrapport. Eddie ordnar årsredovisning och annons.

8. Skarvjakt under 2018 kommer genomföras som tidigare, tillståndet från Länsstyrelsen gäller till och med 2019. Eddie rapporterar avskjutningssiffror till länsstyrelsen. Tillstånd söks även för att pricka ägg.

 

9. Inplanteringar under 2018 tar en paus och görs under 2019 efter resultat från provfiske.

10. Göran har tagit fram nya fiskekort och ny fiskebroschyr, även nya skyltar är på gång.

11. Ny film om vinterfiske produceras om rejäl vinter infinner sig.

12. Valberedning planerar inga skiften i styrelsen inför 
Årsmötet.

13. Anders rapporterar om att fångstsiffror fortfarande är vikande. Ålen är den som minskar minst.

 

14. Nästa möte 7/3-18 kl18.00

15. Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

 

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson