PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Stjärnvallen
TID: 2012-03-08
NÄRVARANDE: Eddie Uggla Anders Samuelsson Göran Ingvald Åke Wester
Anders Carlsson Lars Christofferson
Anders Nilsson Leif Ånell

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 213.000kr

4. Inför stundande Årsmöte 2017
Förplägnad, OK
Skreterare OK
Valberedning, OK
Styrelseavrvoden, oförändrat
Inga inkomna motioner

5. Övriga frågor:
Åke W. Kontaktar Länsstyrelsen angående felaktigheter i miljöprövningstillstånd, hävdas att samråd har skett med Rfvof, inget som någon av oss känner till.

Göran Ingvald kontaktar tryckeriet i Åtvidaberg angående förslag på logga och kostnadsförslag.

Åke informerade om att Tekniska verken anställt Jakob Bergengren, Jakob har tidigare jobbat med vattenvägar inom Jönköpings län.

Leif Ånell informerade om planerat möte med alla tillsyningsmän under våren.

6. Mötet avslutades. Nästa möte 20170403 kl.19.00 i Ljungsbro.

Vid protokollet: Justeras:

Anders Samuelsson Anders Nilsson