Roxens FVO utökar sin fisketillsyn under sommaren 2021 och flera nya fisketillsynspersoner har engagerats i arbetet med att kontrollera fiskekort och regelefterlevnad inom fiskevårdsområdet.

Tillsyn kommer att ske både från land och via båt. Överträdelser mot områdets fiskeregler eller fiske utan lov kommer att beivras. Se till att köpa fiskekort i god tid före fisket påbörjas och ta alltid med legitimation eller körkort.